Poduzetan grad

Može li Pazin postati poduzetan grad? Naravno da može. I za to ne trebaju velika financijska sredstva, niti nova betonska zdanja, već komunikacije, promišljanje, dobra volja i ciljane aktivnosti.

Otvoren prema onima koji stvaraju dodanu vrijednost

Grad Pazin mora postati otvoren i podržavajući prema onima koji stvaraju dodanu vrijednost, zapošljavaju i na razvojno održiv način promišljaju razvoj grada i okolice.

Poticanje i briga o gospodarskom razvoju grada te briga o socijalnim pitanjima lice su i naličje jedne te iste priče, koje su međuovisne i koje omogućavaju napredak nekog društva u civilizacijskom i kulturološkom smislu - stav je pazinskog SDP-a, nas okupljenih oko liste i kandidata za gradonačelnika Borisa Demarka.

Otvoren prema poduzetnicima i investitorima

Potrebno je odmah poraditi na jačanju komunikacije i suradnje s lokalnim dionicima s područja gospodarstva, ali i iz drugih bliskih područja (turizma, poljoprivrede, obrazovanja), saslušati probleme, zajednički dogovoriti prioritete, a zatim pripremiti ciljane mjere za smanjivanje troškova poslovanja te revidirati, odnosno uskladiti Program mjera za poticanje poduzetništva.

Potrebno je povremeno, ali u kontinuitetu, sastajati se s gospodarstvenicima, razgovarati, potražiti savjet, saslušati kritiku ili prijedlog. Prema investitorima treba uspostaviti jasan kanal komunikacije; oni bi trebali moći na jednom mjestu dobiti potrebne informacije te kontakt osobu u Gradu za daljnju komunikaciju i podršku. Gospodarske aktivnosti ne smiju biti pod stranačkim utjecajima, niti ovisiti o klijentelističkim mrežama.

Promicanje poduzetničke kulture

Kroz suradnju, organizaciju susreta, događanja, predavanja, posjeta itd. potrebno je poticati, posebice mlade, da razmišljaju o osiguravanju egzistencije putem osnivanja vlastitih tvrtki, a savjetima i podrškom razbijati (realan) strah od administracije te prisutan stav da uglavnom oni koji muljaju ili imaju veze mogu dobro raditi.
Potrebno je i razbijati stigmu neuspjeha koji nije i ne mora biti kraj svijeta. Ako poduzetnik razumije posljedice i najgore odluke i ako sudski može zaključiti neuspješan projekt bez previše trauma i čekanja, zbog čega ponovo ne bi probao? Dio ovih problema nije u domeni lokalnih vlasti, ali tek razumijevanjem ovih problema s kojima se ljudi suočavaju možemo prilagođavati mjere i aktivnosti koje će im stvarno biti od koristi.

O pomoći novoosnovanim tvrtkama na razne načine pisala sam u članku na temu Podrške novim tvrtkama i edukacije.

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete telekomunikacijskih usluga

Potrebno je povećati dostupnost telekomunikacijskih usluga (razvoj DTK infrastrukture, širokopojasni internet, optička mreža), odnosno mrežne pokrivenosti svih područja grada Pazina, posebice industrijskih zona, i dodatno unaprijediti komunikacijski sustav kroz privlačenje privatnih investicija. Brz i pouzdan Internet i telekomunikacije osnovna su infrastruktura za današnje poslovanje.“

Drugi dio mjera iz ovog Paketa ću ovom prilikom samo spomenuti, a naknadno detaljnije obraditi:

  • revizija politike upravljanja gradskim terenima i prostorima,
  • nastavak rada na infrastrukturnom opremanju i uređenju poduzetničkih zona,
  • intenzivniji rad na osiguranju državnih i županijskih sredstava te sredstava iz EU fondova, i
  • sređivanje i usklađivanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za katastarsku općinu Pazin.