Podrška novim tvrtkama i edukacije za mlade i starije

Nakon jučerašnjeg predstavljanja prijedloga informatike od početka osnovne škole i povratka matematičko-informatičkog smjera u pazinsku Gimnaziju, predstavljam i ostale mjere programa RaSTEM u Pazinu koje se nadovezuju na njih, a to su podrška novim tvrtkama i edukacije za mlade i starije.

Smatram da su realno izvedive jer već postoji dio resursa, ne zahtijevaju značajna financijska izdvajanja, mogu se realocirati postojeća financijska sredstva, preoblikovati postojeće mjere i kriterije, te raditi na ciljanom prikupljanju sredstava kroz dostupne fondove. A radi se o razvojnim mjerama koje dugoročno vraćaju Gradu uloženo.

Podrška novoosnovanim tvrtkama pravno-financijskim savjetima, co-working prostorom i drugim pogodnostima

Glavni problem s kojim se susreću oni koji počinju voditi nove tvrtke su pravne, financijske i računovodstvene nepoznanice te IT oprema i programska podrška. Uzalud betonska zdanja startup inkubatora ako gube puno vremena na logistiku, dobivaju neprovjerene i neadekvatne informacije od poznanika, a nemaju sredstava za kvalitetan i pouzdan konzalting. Grad može i mora angažirati vanjskog povremenog pravno-financijskog konzultanta koji bi takvim tvrtkama pružao osnovne smjernice i savjete te pomoć oko razvijanja poslovnog plana kako bi zainteresirana osoba znala u što ulazi i da je realna u procjeni troškova te da se smanji početna nesigurnost i strah.

Malim novim startup tvrtkama potrebno je ponuditi zajednički (co-working) ili zaseban uredski prostor i opremu na povoljno ili besplatno korištenje, puno radno vrijeme ili kombinirano s drugom tvrtkom. Ukoliko je moguće, za korištenje prostora i opreme tvrtkama bi se ponudila kompenzacija da na neki način pomognu Gradu i gradskim institucijama tako da umjesto plaćanja, svojim kompetencijama održe edukaciju nekoj skupini (djeci, poduzetnicima, invalidima, umirovljenicima), pomognu u održavanju gradskog IT-a (ako imaju znanja, u suradnji s ugovornim održavateljima), ili ako je moguće, programiraju ili uspostave neki web servis ili uslugu koji trebaju Gradu, nekoj njegovoj ustanovi i slično.

Ova se mjera ne bi odnosila samo na mlade i do sada nezaposlene, jer ima mnogo onih koji ostaju bez posla ili ga žele promijeniti i krenuti sa svojim biznisom i u kasnijim godinama.

Podrška programima informatičke pismenosti, usavršavanja, (pre)kvalifkacija i edukacija u području novih tehnologija, te znanstveno-obrazovnim programima

Ne možemo čekati da nam generacije i generacije odrastaju u čekanju da se nadležni dogovore i počnu provoditi modernizirane školske programe. Dok vlade razvijenih zemalja poput Australije naveliko ulažu u takve programe, kod nas su to tek pojedinačni iskoraci na lokalnoj razini poput Varaždinske županije i dugogodišnjih predvodnika takvih edukacija - susjednog Višnjana.

Osim osnova informatičke pismenosti, potrebni su i programi naprednijeg i modernog korištenja računala, internet servisa i društvenih mreža kroz dodatne edukacije, doškolovanja i prekvalifikacije. Važno je poduprijeti inicijative neformalnog obrazovanja kojima je cilj buditi znanstveni interes djece za svijet oko sebe, a do sada su se svodile isključivo volonterski rad i vlastito snalažanje sa sredstvima.

Grad bi trebao urediti informatičku učionicu, najbolje s već postojećim i uhodanim udrugama tehničke kulture, u kojoj bi se provodili navedeni programi. U tom prostoru mogu biti organizirane kontrolirane i ograničene igraonice kao dobar poligon za pedagoško i postupno odvraćanje pažnje s računalnih igrica, prepoznavanje talenata, skretanje pažnje i nuđenje drugih kreativnih i razvojnih stvari na računalima i slično. Kako? Kroz partnersku suradnju s lokalnim tvrtkama, financijskim sredstvima kroz Program javnih potreba, pružanjem drugih vrsta pomoći i podrške kroz prostor, sredstvima iz fondova i slično.

Vaše mišljenje

Izuzetno nam je važna vaša povratna informacija - komentari na iznesene planove, sugestije, pa i kritike. Javite nam se!