ODRŽITE JAVNU TRIBINU O OTPADU!

Pazin, 13. lipnja 2018.

  • Gradu Pazinu, Renato Krulčić, gradonačelnik
  • Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Dragan Šipraka, predsjednik uprave

ODRŽITE JAVNU TRIBINU O NOVOM SUSTAVU PRIKUPLJANJA OTPADA PRIJE POČETKA PRIMJENE NOVOG CJENIKA

Poštovani gradonačelniče Krulčić,

poštovani gospodine Šipraka,

obraćam vam se u vezi organizacije javne tribine o novom sustavu prikupljanja otpada prije početka primjene novog Cjenika javne usluge prikupljanja mješovitog otpada koji stupa na snagu 1.7.2018. Prema različitim projekcijama sukladno Cjeniku, prikupljanje otpada povećat će se za najmanje 300-400%, a građani i građanke imaju brojna pitanja, nedoumice i strahove koji rastu s približavanjem 1. 7. 2018.

Na svojoj 8. sjednici, 31.1.2018., Gradsko je vijeće s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina s 12 glasova za. Kroz raspravu o ovoj Odluci, zajedno s kolegom Velenderićem, ukazala sam na neke probleme koji bi mogli proizaći iz Odluke, posebice iz ugovornih kazni i novih cijena čiju projekciju Gradsko vijeće nije dobilo. Osobno sam ukazivala i na nužnost za edukacijom i što većim infomiranjem javnosti budući da je ovo jedna od odluka koja im mijenja životne navike. Predstavnici Grada i Usluge tvrdili su kako će biti poduzeto sve kako bi korisnici usluga bili informirano uvedeni u proces, odnosno kroz promjene koje predstoje kroz prijelazno razdoblje.

Na 12. sjednici Gradskog vijeće održanoj prije tjedan dana, postavila sam pitanje o nedostatku izobraznih aktivnosti u području novog sustava prikupljanja otpada i neinformiranosti građana. To sam učinila nakon provedene ankete 15-ak osoba koje žive u različitim dijelovima Pazina o saznanju oko eventualnih javnih tribina i tiskanih edukativnih materijala. Nije mi bila namjera omalovažiti rad koji se u ovom području potencijalno odvija, ali uvidom u web strane Grada i Usluge, u osobno iskustvo i iskustvo drugih osoba, zaključila sam da vaše potencijalne aktivnosti nisu (još) doprle do građana.

Nakon sjednice Gradskog vijeća, više mi je građana i građanki ukazalo i na to da im je sustav prikupljanja, naplate i formiranih cijena potpuno nejasan te su izrazili potrebu za komunikacijom s kompetentnim osobama iz Grada i Usluge d.o.o. Ista potreba vidljiva je i iz diskusija na iPazinu i društvenim mrežama.

Ponovo ukazujem na važnost javnih tribina o važnim gradskim temama, a javna usluga prikupljanja otpada to jest, budući da je i sam Zakon o održivom gospodarenju otpadom u članku 30. definira uslugom od općeg interesa.

Molim da Grad Pazin i/ili Usluga d.o.o. neodložno organiziraju javnu tribinu u za to prikladnom prostoru u vrijeme kad većina građana i građanki nije na svojim poslovima, a prije 1. 7. 2018., kako bi zainteresirana javnost mogla doći i postavljati pitanja te na njih dobiti relevantne odgovore.

Vjerujem da bi ova javna tribina bila na korist svih dionika u ovom procesu.

Unaprijed zahvaljujem,

Suzana Jašić, vijećnica