O meni

Rođena sam 1973. u Pazinu. Osnovnu školu pohađala sam u Sv. Petru u Šumi, a osnovnu muzičku školu u Pazinu, gdje sam završila i Društvenu gimnaziju. Potom sam upisala i završila politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Još tijekom studija, devedestih, krenula sam u aktivističke vode kroz djelovanje u tadašnjem Savezu studenata i Koordinaciji studentskih udruga Zagreb, potom sam uređivala Studentski list, bila supokretačicom Gonga kojeg sam vodila od 1999. do 2009. godine, kad sam se vratila živjeti u Pazin i upisala doktorski studij iz Komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti.
Sudjelovala sam u izradi i zagovaranju niza akata te pratila njihovu implementaciju, koordinirala niz kampanja, educirala i razvijala na desetke organizacija civilnog društva u zemlji i inozemstvu - od Crne Gore i Albanije, preko Kavkaza i Bliskog Istoka, do Afrike i Azije. Vodila sam timove do 50 ljudi te koordinirala aktivnosti koje su uključivale i po nekoliko tisuća osoba na terenu, bila odgovorna za proračun do milijun eura, osmislila sam niz projekata i programa...
Šest godina bila sam članica Programskog vijeća HRT-a. Bila sam i još sam članica i volonterka nekoliko lokalnih i nacionalnih udruga i inicijativa.

Otkako sam se prije 8 godina vratila u Istru, svoj aktivizam nastavila sam i u lokalnoj zajednici. Autorica sam projekta Pazi(n) Proračun kojeg sam osmislila dok sam radila u Gongu, a zatim ponudila Gradu Pazinu i vodila prvu godinu projekta.

Predstavnica sam roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u kojem aktivno i transparentno djelujem na sjednicama Upravnog vijeća o čemu izvještavam kroz za to formiranu Facebook grupu roditelja.

Vlasnica sam Obrta za poslovno savjetovanje "Salta" kroz koji nudim usluge evaluacije, strateškog i projektnog planiranja, razvoja strategija i javnih politika, i slično. Uz to, i dalje volonterski podupirem civilne inicijative u Istri i šire, osmišljavam i pomažem razvojne projekte i suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Moj životni moto je: "sve je moguće, samo treba htjeti". Posjedujem kreativnost i viziju u kombinaciji s iskustvom i operativnošću, te na svoju inicijativu, nakon što pobijedimo na izborima, želim biti uključena:

  • u provedbu razvojnih mjera s područja gospodarstva, obrazovanja, turizma, poljoprivrede i zajednice, a posebice kroz provođenje razvojnih paketa mjera "RaSTEM u Pazinu" i "Poduzetan grad".
  • u jačanje lokalne demokracije, mjesne samouprave i komunikacije Grada i lokalne zajednice kroz provedbu savjetovanja i implementaciju socijalnih inovacija, te
  • u razvoj podrške organizacijama civilnog društva koje neizmjerno obogaćuju život u Pazinu, uključujući i sektor sporta koji je za djelovanje i obrazovanje kadrova zaslužio veća sredstva i veću podršku.