PAZI(n), NEKRETNINE!

Kako biste postupili da naslijedite veći broj nekretnina? Niste o tome nikad razmišljali? Pokušajte. Vi, naime, kao građanin ili građanka grada Pazina, zbog kojih uopće i »

Nestaje li Pazin?

Nedavno je jedan medij objavio rezultate analize s ukupno 40 različitih kriterija prema kojima su ocjenjivani hrvatski gradovi, a kojima se nastojala utvrditi ukupna kvaliteta života »